รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้
รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้