ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานเทศกาลมังคุดหวานของดี ลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563
งานเทศกาลมังคุดหวานของดี ลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563