เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน