นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1” ที่ อบต.ตลาดใหม่ จ.อ่างทอง
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง