รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ