หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ให้โอกาสผู้พิการบนใบหน้าถึงปริญญาเอก
หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ให้โอกาสผู้พิการบนใบหน้าถึง ปริญญาเอก