พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม
โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน