เต็ดตรา แพ้ค” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ต่อยอด เป็น “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” รายได้สมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Share