ขอเชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” จ.พระนครศรีอยุธยา สนุกกับกิจกรรมและการออกร้านกาชาด ในวันที่ 11-20 ธ.ค.63 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
การออกร้านกาชาด งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” จ.พระนครศรีอยุธยา