นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง