นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน ในโครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน