นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบบ้านปันสุขให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบบ้านปันสุขให้แก่ประชาชน