เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายอำเภอ
เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

Share