บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารพนักงานในเครือ และประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563