ธนาคาร ซ๊ไอเอ็มบี ไทย เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Mask for Blood Hero”
บริจาคโลหิตในโครงการ “Mask for Blood Hero”