นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยาน จ.ปัตตานี
โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ