นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ” ณ วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม
นายกกิ่งกาชาด ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”