เอเอเอส กรุ๊ป มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์

C-200427023042
Share