คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงิน จาก บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์
อุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

C-200426009022
Share