บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากัด มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

C-200427012060
Share