คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
รับมอบเงิน

Share