คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เพื่อสมทบทุนโครงการ “สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”
“สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

Share