นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมออกสลากกาชาดการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณกุศล
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมออกสลากกาชาดการกุศล