เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจและชุดสื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ ต.พรหมณี อ.เมือง
เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

C-200427009155