ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุขจังหวัด
ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

C-200425012115
Share