เหล่ากาชาด จ.นครนายก รับมอบชุดเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาวะ “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” และน้ำยาแอลกอฮอล์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

C-200425009197