ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

(5.2ปC-200825005047
Share