นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก ณ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก

Share