รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

Share