ผวจ.พัทลุง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
งานกาชาดประจำปี จังหวัดพัทลุง

(1.2)C-200825005023
Share