พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น รพ.สมเด็จฯ
ในหลวง ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ให้รพ.สมเด็จฯ

C-200429020040
C-200429030058
Share