บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19”
มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในโครงการ "สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19"