นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมอาการอาพาธของพระครูปทุมธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวรอง และเจ้าคณะ ต.ในเมือง เขต 2 ณ วัดหนองบัวรอง
เหล่ากาชาด เยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ