นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือ (โรงทาน) จ.สิงห์บุรี และมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพช่วงโควิด-19