บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย

15-2
15-1

Share