รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เปิดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี” ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ

14-2
14-1

Share