นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ในโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” ปี 2563 ณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

5
Share