คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เปิดงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน
สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

C-200821021025