นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเข้าตรวจสอบเหตุอาคารหอพัก 3 ชั้น ใน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร ทรุดเอียง
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเข้าตรวจสอบเหตุอาคาร ทรุดเอียง

C-200821009060