ผู้แทน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาหาร เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ส่งมอบอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ช่วงโควิด-19

Share