นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคโควิด-19 ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

Share