บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ B4 ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 แก่ รพ.สมเด็จฯ
มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 แก่ รพ.สมเด็จฯ

Share