บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “เถ้าแก่น้อยสู้ไปด้วยกัน” ร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกัน Face shield และหน้ากากผ้า กันน้ำ มอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น รพ.จุฬาฯ
เถ้าแก่น้อยสู้ไปด้วยกัน" ร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกัน Face shield