คลีน เอ็นไวรอนเมนทัล โซลูชั่นส์ ร่วมกับ เอส เค เอส บิลติ้ง เมนเทนแนนท์ มอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมน้ำยา สเตอรามิสต์ ให้กับ รพ.จุฬาฯ
มอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโคโรนา 2019ให้กับ รพ.จุฬาฯ

Share