นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า เร่งฉีดป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าครั้งแรกของไทย ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้า และสัตว์ทดลอง ณ สถานเสาวภา
นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า

C-200422009122
C-200422030012