คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน และเครื่องวัดอุณหภูมิ จากบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สำหรับบรรเทาทุกข์ COVID-19
รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ บรรเทาทุกข์ COVID-19