กองทัพเรือ เตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46