นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กประถม จาก บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด
โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด

(1.2ปC-200820011067
Share