สภากาชาดไทย ร่วมกับ MedAsa ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.จุฬาฯ และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield ที่บ้าน เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield

Share