บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและสภากาชาดไทย เพื่อเร่งกระจายแจกจ่ายไปยังชุดปฏิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
มอบแอลกอฮอล์ ให้สภากาชาดไทย

Share